Reklam

Varumärke tillhör 724Reklam AB

Ansökningsnummer 201401074
Ansökningsdatum 2014-02-13
Registreringsnummer 519285
Registreringsdatum 2014-05-23
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2024-05-23
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 35

Analys inom annons- och reklamområdet; analyser av medvetenheten hos allmänheten om reklam; annons- och reklammaterial (uppdatering av -); annons- och reklammaterial (uthyrning av -); annons- och reklammaterial (spridning av -); annons- och reklamtjänster via internet; annons- och reklamtjänster för främjande av mäkleri avseende aktier och andra värdepapper; annons- och reklamtjänster via databaser; annons- och reklamtjänster gjorda av radio- och tv-reklambyråer; annons- och reklamtjänster för främjande av försäljning av drycker; annons- och reklamverksamhet, säljfrämjande och marknadsföringstjänster; annons- och reklamverksamhet via elektroniska media särskilt genom internet; annons- och reklamverksamhet avseende finansiell investering; annons- och reklamverksamhet avseende resebranschen; annons- och reklamverksamhet i massmedia; annons- och reklamverksamhet; annons- och reklamverksamhetstjänster; annons- och reklamverksamhet samt marknadsföring; annonsering genom överföring av reklam online för tredje part på elektroniskt kommunikationsnät; annonsering, inkluderande marknadsföring relaterad till försäljning av varor och tjänster för tredje part genom sändning av reklammaterial och spridning av reklambudskap via datornätverk; annonsering och reklam avseende andra säljares varor, som gör det möjligt för kunderna att enkelt och bekvämt se och jämföra olika säljares varor; annonserings- och reklamtjänster; annonserings- och reklamtjänster via tv, radio, post; anordnade av tillställningar för kommersiella- och reklamändamål; anordnande av annons- och reklamverksamhet; anordnande av branschmässor för kommersiella- och reklamändamål; anordnande av festivaler för reklamändamål; anordnande av mässor för kommersiella ändamål och reklamändamål; anordnande av mässor för kommersiella eller reklamändamål; anordnande av utställningar för kommersiella ändamål eller reklamändamål; demonstration av fotografisk utrustning för reklamändamål; färdigställande av annonser och reklam; förberedande och presentation av audiovisuella visningar för reklamändamål; företagskonsultation avseende reklam; företagsrådgivning rörande reklam; företagstjänster avseende tillhandahållande av sponsring för reklaminslag i tv; författande av reklamtexter; framställning av annons- och reklammaterial; framtagning av reklammaterial; grafiska reklamtjänster; information avseende annons- och reklamverksamhet; informationstjänster avseende annons- och reklamverksamhet; iordningställande av skyltar för reklamändamål; komponerande av reklamtexter; konsultation avseende organisering av reklamkampanjer för företag; konsultation, rådgivning och assistans avseende reklam, marknadsföring och pr; konsultationer avseende reklam och marknadsföring; konsulttjänster avseende annons- och reklamverksamhet; konsulttjänster rörande reklam; layout-tjänster för reklamändamål; marknadsföring, reklam och annonsverksamhet; marknadsundersökning för reklam; marknadsföring av affärsverksamhet [reklam]; planering för upplåtande av annons- och reklamutrymme i tidningar; planering och ledning av handelsmässor, utställningar och presentationer för ekonomiska eller reklamrelaterade ändamål; planeringstjänster avseende annons- och reklamverksamhet; produktion av annons- och reklammaterial; produktion av reklam; produktion av visuellt reklammateriel; rådgivningstjänster avseende reklamverksamhet; rådgivningstjänster avseende reklam; reklam; reklam för andra på internet; reklam i populärpress och professionell press; reklam i tidskrifter, broschyrer och tidningar; reklam, inklusive reklam online via datornätverk; reklam, marknadsföring och säljfrämjande tjänster; reklam- och annonstjänster utomhus; reklam- och annonstjänster för främjande av näthandel; reklam- och marknadsföringstjänster samt relaterad rådgivning; reklam och marknadsföring; reklam och säljfrämjande verksamhet; reklambyråer; reklambyråtjänster; reklamförmedling; reklamtexter (komponerande av -); reklamtjänster; reklamtjänster avseende böcker; reklamtjänster avseende databaser; reklamtjänster avseende hotell; skapande av varumärken (reklamtjänster); texter (komponerande av reklam -); tjänster i form av reklam och marknadsföring för skapande av varumärken; uppdatering av annons- och reklammaterial; uppdatering av reklaminformation i datoriserade databaser; utarbetande av annons- och reklammaterial för användning som webbsidor; utarbetande av annons- och reklammaterial; utarbetande av audiovisuella presentationer i reklamsyfte; utarbetande av reklamdokument; utarbetande av reklamhäften; utarbetande av reklammaterial; utarbetande av reklampublikationer; utarbetande av reklamspalter; utarbetande av reklamtexter; utarbetande och genomförande, i media av reklamplaner och idéer; utförande av annons- och reklamtjänster; utformning av reklam för användning som webbsidor; utgivning av reklamfoldrar; utgivning och uppdatering av reklamtexter; utredningstjänster relaterade till annonsering och reklam; utveckling av reklamkampanjer för affärsverksamhet.