Goobit

Varumärke tillhör Goobit AB

Ansökningsnummer 201501061
Ansökningsdatum 2015-02-12
Registreringsnummer 525407
Registreringsdatum 2015-06-24
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2025-06-24
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 36

Administration av finansiell verksamhet; anordnande av finansiella transaktioner; banktjänster och finansiella tjänster; bankverksamhet och finansiella tjänster; datoriserade finansiella tjänster; finansiell information; finansiella tjänster tillhandahållna via telefon, globala datanätverk eller internet.

Klass: 42

Återbildande av databaser; återhämtning av datainformation; återställande av data efter datorsystemhaverier; återställande av data för datakommunikationssystem efter haveri; återställande av datainformation; dataåterhämtningstjänster; dataåterställande efter datorhaverier; dataduplicering och konverteringstjänster, datakodningstjänster; datakonsulttjänster; datakonvertering av datorprogram och data [ej fysisk konvertering].