Ansökningsnummer 2015-05069
Ansökningsdatum 2015-07-24
Registreringsnummer 528244
Registreringsdatum 2015-11-26
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2025-11-26
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 12

Eldrivna fordon och farkoster; eldrivna bilar; eldrivna lastbilar [fordon och farkoster].

Klass: 42

Design av bilar; formgivning av fordon; produktformgivning och produktutveckling; utformning av fordon och fordonsdelar och -komponenter.