Ansökningsnummer 2014-00114
Ansökningsdatum 2014-01-09
Registreringsnummer 518260
Registreringsdatum 2014-03-28
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2024-03-28
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 12

Fordon för transport av passagerare.