Ansökningsnummer 201301840
Ansökningsdatum 2013-03-10
Registreringsnummer 512958
Registreringsdatum 2013-05-17
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2023-05-17
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 35

Tjänster avseende företagskonsultation, -rådgivning, -information och -undersökning.