Finepart

Varumärke tillhör Finepart Sweden AB

Ansökningsnummer 201208483
Ansökningsdatum 2012-11-22
Registreringsnummer 511116
Registreringsdatum 2013-02-22
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2023-02-22
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 7

Arbetsstyckspositionerare (maskiner); elektriskt drivna maskiner; finfördelare (maskiner); fräsar (maskiner); frigörande mekanismer som delar till maskiner; kantsågar (maskiner); klyvningsverktyg för maskiner; kretskortsborrar [maskiner eller maskinverktyg]; manipuleringsanordningar [maskiner] för industriell användning; maskiner för användning i glasstillverkning [industriell]; maskiner för bearbetning av metall; maskiner för borrning; maskiner för fotogravyr; maskiner för glasbearbetning; maskiner för gummibearbetning; maskiner för plåtbearbetning; maskiner för polering; maskiner för rengöring av ytor med användning av vatten under högt tryck; maskiner för sandblästring; maskiner för tillverkning av halvledare; maskiner för tillverkning av halvledarsubstrat; maskiner för tillverkning av minneschips; maskiner för tillverkning av verktyg; maskiner för tillverkning av gjutformar; elektriska instrument för rengöring och polering; maskiner och apparater för polering (elektriska).

Klass: 37

Polering (rengöring).

Klass: 40

Polering av ädelstenar; polering av glas; polering av metaller; polering av rostfritt stål; polering av rostfritt stål, ingående i klassen; polering av ytor; polering genom slipning.