e edumanity

Varumärke tillhör Edumanity AB

Ansökningsnummer 201503347
Ansökningsdatum 2015-05-11
Registreringsnummer 525479
Registreringsdatum 2015-07-01
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2025-07-01
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 35

Marknadsföring av Crowd-learning (lärande genom interaktion med andra) och Crowd-innovation (nyttjande av folks kompetenser för att hitta innovationslösningar); utvecklingstjänster avseende företagsstrategier, nämligen inom området för Crowd-learning (lärande genom interaktion med andra) och Crowd-innovation (nyttjande av folks kompetens för att hitta innovationslösningar).

Klass: 41

Undervisning/utbildning inom området företags- och organisationsutveckling.