Visa allt om Mark & Trädgård Skottorp AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 54 225 35 201 39 212 44 364 30 794 19 310 16 643 18 576 9 725 5 683
Övrig omsättning 1 495 1 804 2 324 3 491 2 349 1 263 161 84 155 31
Rörelseresultat (EBIT) 4 443 5 691 6 937 9 433 5 360 1 385 2 295 1 433 1 094 901
Resultat efter finansnetto 4 418 5 660 6 865 9 388 5 303 1 334 2 226 1 341 988 833
Årets resultat 3 506 20 4 194 5 800 4 202 739 1 215 652 199 449
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 763 696 9 247 1 778 1 540 1 624 2 427 2 786 3 412 2 326
Omsättningstillgångar 29 592 14 515 18 295 29 595 17 711 10 997 8 208 5 728 4 418 2 628
Tillgångar 30 354 15 212 27 542 31 373 19 251 12 621 10 635 8 514 7 830 4 954
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 026 4 520 12 499 13 306 7 506 3 304 2 565 1 350 698 499
Obeskattade reserver 4 954 5 468 6 064 4 555 2 629 2 743 2 373 1 719 1 232 511
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 141 147 365 652 428 330 782 1 239 1 902 1 520
Kortfristiga skulder 17 233 5 077 8 613 12 860 8 689 6 245 4 915 4 206 3 997 2 425
Skulder och eget kapital 30 354 15 212 27 542 31 373 19 251 12 621 10 635 8 514 7 830 4 954
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - - - - - 4 142 3 755 2 433 1 263
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - - - - 0 - 1 411 1 115 769 364
Utdelning till aktieägare 0 0 8 000 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 55 720 37 005 41 536 47 855 33 143 20 573 16 804 18 660 9 880 5 714
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 52 47 57 54 30 20 11 11 9 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 043 749 688 822 1 026 966 1 513 1 689 1 081 947
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 416 349 368 374 476 492 516 449 361 275
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 659 5 958 7 468 10 034 5 950 1 944 2 929 2 051 1 580 1 154
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 54,04% -10,23% -11,61% 44,07% 59,47% 16,02% -10,41% 91,01% 71,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,64% 37,41% 25,19% 30,07% 27,84% 10,97% 21,58% 16,85% 13,97% 18,21%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,19% 16,17% 17,69% 21,26% 17,41% 7,17% 13,79% 7,73% 11,25% 15,87%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 59,84% 76,88% 82,19% 74,38% 73,45% 70,48% 60,77% 45,75% 61,46% 63,79%
Rörelsekapital/omsättning 22,79% 26,81% 24,69% 37,72% 29,30% 24,61% 19,79% 8,19% 4,33% 3,57%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,17% 57,75% 62,56% 53,74% 49,64% 43,13% 41,52% 31,60% 21,19% 17,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 171,28% 284,42% 211,54% 229,55% 203,83% 176,09% 167,00% 136,19% 110,53% 106,93%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!