EFFEKTSTYRNING

Varumärke tillhör ÅF Digital Solutions AB

Ansökningsnummer 2004-01917
Ansökningsdatum 2004-03-16
Registreringsnummer 375775
Registreringsdatum 2005-10-28
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2025-10-28
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 35

Projekledning avseende verksamhetsförbättring med hjälp av IT; företagsledning.

Klass: 41

Utbildning.

Klass: 42

Design och utveckling av datorhårdvaror och mjukvaror.