LOKALDELEN

Varumärke tillhör Torget Updated AB

Ansökningsnummer 200504649
Ansökningsdatum 2005-06-27
Registreringsnummer 385138
Registreringsdatum 2006-12-01
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2026-12-01
Typ Figurativt

LOKALDELEN

Varor & Tjänster

Klass: 16

Telefonkataloger, trycksaker.

Klass: 35

Informationshantering i form av datalagrade uppgifter om innehavare av telekommunkationsutrustning, annons- och reklamverksamhet och bistånd vid skötsel av affärsverksamhet som har beröring med telefonkataloger, sammanställning och inmatning av information i databaser, systematisering av information i databaser, datasökning (för tredje man); databaser, uppdatering av affärsinformation på databaser.

Klass: 38

Telekommunikation, tjänster avseende åtkomst till datanätverk/Internet, upplåtande av åtkomst till databaser, överföring och sändning av databasinformation via telenät.

Klass: 41

Utgivning av katalog i tryckt media och i digital form.