Matvaran.se

Varumärke tillhör ett plus ett AB

Ansökningsnummer 201205841
Ansökningsdatum 2012-08-21
Registreringsnummer 510527
Registreringsdatum 2013-02-01
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2023-02-01
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 35

Information, rådgivning och konsultation avseende företagsledning eller företagsadministration, inklusive sådana tjänster upplåtna online eller via internet; företagsadministrationstjänster; företagsadministration; rådgivande tjänster avseende organisationsfrågor och företagsadministration, med eller utan hjälp av elektroniska databaser; företagsadministration och kontorstjänster.