bp Bolagspartner

Varumärke tillhör Bp Bolagspartner AB

Ansökningsnummer 201202955
Ansökningsdatum 2012-04-11
Registreringsnummer 507595
Registreringsdatum 2012-10-05
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2022-10-05
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 9

Elektroniska lagerbolag (elektroniska avtal) och elektroniska avtal (nedladdningsbara).

Klass: 35

Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster; företagstjänster avseende aktiebolag; nyregistrering och försäljning av lagerbolag; assistans vid bildande av aktiebolag; företagstjänster avseende ändring av aktiebolag såsom namn, verksamhet, säte, adress, räkenskapsår, hembudsklausul, aktieinnehav och liknande; företagstjänster avseende avveckling av aktiebolag; företagsorganisationskonsultationer; företagsundersökningar; rådgivningstjänster för företagsledning; professionella företagskonsultationer; information, rådgivning och konsultation avseende nämnda tjänster.

Klass: 45

Juridiska tjänster; juridiska tjänster i form av förvärv av aktiebolag för likvidation; affärsjuridik konsultation; information, rådgivning och konsultation avseende nämnda tjänster.