SRSB Sverige AB

Varumärke tillhör SRSB Sverige AB

Ansökningsnummer 201300206
Ansökningsdatum 2013-01-10
Registreringsnummer 511743
Registreringsdatum 2013-03-22
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2023-03-22
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 41

Utbildningstjänster avseende första hjälpen; utbildningstjänster rörande vattensäkerhet.

Klass: 45

Rådgivningstjänster avseende säkerhet; rådgivningstjänster i samband med säkerhet; säkerhetstjänster för att skydda egendom; säkerhetstjänster för att skydda egendom och individer.