Säkerhetsrevisorerna

Varumärke tillhör SRSB Sverige AB

Ansökningsnummer 201403236
Ansökningsdatum 2014-05-07
Registreringsnummer 520678
Registreringsdatum 2014-08-22
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2024-08-22
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 45

Säkerhetsanalys av risker; säkerhetsbevakning; säkerhetsfrågor (konsultationer i -); säkerhetsinspektioner av fabriker; säkerhetsinspektionstjänster för andra; säkerhetsinspektionstjänster avseende bagage vid flygplatser; säkerhetskontroller av flygpassagerare; säkerhetsrådgivningstjänster; säkerhetstjänster; säkerhetstjänster avseende byggnader; säkerhetstjänster för att skydda egendom; säkerhetstjänster för att skydda egendom och individer; säkerhetstjänster för skydd av personer; säkerhetstjänster vid offentliga evenemang; säkerhetsutvärderingar; uthyrning av säkerhets- och övervakningsapparatur; uthyrning av säkerhetsapparatur; uthyrning av säkerhetsutrustning; granskning av säkerhetssystem; konsultationer i säkerhetsfrågor; konsulttjänster avseende hälsa och säkerhet (arbetsskydd); lås (öppning av säkerhets- -); övervakning av inbrotts och säkerhetslarm; pass kontrolltjänster [säkerhet]; rådgivningstjänster avseende säkerhet; rådgivningstjänster i samband med säkerhet; bevakningstjänster.