Cykelfabriken Stockholm Sverige 2009

Varumärke tillhör Cykelfabriken Stockholm AB

Ansökningsnummer 201601252
Ansökningsdatum 2016-02-22
Registreringsnummer 532520
Registreringsdatum 2016-06-01
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2026-06-01
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 12

Cyklar; fordon (ej fordon med motordrivna hjul, men dock två-, tre- och fyrhjuliga fordon inkluderande elektriskt stöd upp till 250 watt), fortskaffningsmedel för transport till lands (ej fordon med motordrivna hjul, men dock två-, tre- och fyrhjuliga fordon inkluderande elektriskt stöd upp till 250 watt), i luft eller på vatten, samt delar till dessa (ingående i denna klass) såsom cykelbarnstolar.