LiveQueue

Varumärke tillhör Voice Integrate Nordic AB

Ansökningsnummer 201500211
Ansökningsdatum 2015-01-14
Registreringsnummer 525082
Registreringsdatum 2015-06-02
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2025-06-02
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 35

Affärsfrämjande tjänster tillhandahållna via telefon; annons- och reklamverksamhet särskilt inom området telematik och telefonnätverk; anordnande av distribution av litterära annonser som svar på telefonundersökningar; anordnande av distribution av reklamprover som svar på telefonförfrågningar; beställningsmottagning via telefon för andra; ledning av telefoncallcenter för andra; marknadsföring via telefon; marknadsföringstjänster via telefon; organisering för tredje man avseende telefonvälkomnade service och av telefonreceptionstjänster; reklamtjänster via telefon eller tv-skärmbaserad text; telefon- och tv-auktioner; telefonsvarartjänster; telefonsvarartjänster för andra; telefonsvarartjänster (för icke tillgängliga abonnenter); tjänster avseende telefonmarknadsföring [ej försäljning].

Klass: 38

Automatiska telefonsvarstjänster (röstbrevlådor); dataöverföring genom användning av elektronisk bildbehandling via telefonlänk; datoriserad konsultation av telefonkataloger; informationsöverföring via telefon; internationella telefontjänster; kommunikationstjänster med hjälp av telefon; överföring av meddelanden via telefon; överföring av telefonsamtal; personsökning via telefon; sändning av meddelanden via telefon; stationär och mobil telefoni; talmeddelandetjänster för telefoner; telefon- och telekommunikationstjänster; telefoni- och mobiltelefonitjänster; telefonkataloginformation; telefonkatalogtjänster; telefonkommunikationstjänster; telefonmeddelandetjänster; telefonöverföring av data; telefontjänster; telekommunikation via datorterminaler, it, satelliter, radior, telegrafer, telefoner; telekommunikationstjänster, nämligen snappa upp och hindra oombedda samtal från telefonsäljare; tjänster avseende överföring av telefonsamtal eller telekommunikation.