co careoftheworld

Varumärke tillhör Visitor Toolbox AB

Ansökningsnummer 201000334
Ansökningsdatum 2010-01-19
Registreringsnummer 410485
Registreringsdatum 2010-04-16
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2020-04-16
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 35

Auktionering; förmedling av varor (för annans räkning); sammanställning, inmatning och systematisering av information i databaser; systematisering av information i databaser; annonsering on-line via datanätverk.