Visa allt om Sollefteå Bygg & Renovering AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 21 024 19 030 20 959 18 076 23 375 25 735 24 863 20 437 15 816 14 708
Övrig omsättning 436 645 515 589 704 814 460 779 478 413
Rörelseresultat (EBIT) 1 099 861 1 811 959 1 653 1 957 2 152 1 227 312 408
Resultat efter finansnetto 1 064 805 1 734 907 1 626 1 945 2 137 1 209 287 387
Årets resultat 844 1 423 1 748 354 880 1 595 1 449 588 218 404
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 372 5 880 6 681 7 151 3 521 2 982 1 984 2 088 1 811 1 142
Omsättningstillgångar 7 983 6 316 5 863 5 294 6 040 8 085 7 837 4 791 3 832 4 438
Tillgångar 12 355 12 196 12 544 12 445 9 561 11 067 9 821 6 880 5 643 5 579
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 269 5 925 4 502 2 753 3 024 3 395 3 050 1 726 1 263 1 170
Obeskattade reserver 800 800 1 798 2 298 1 852 1 370 1 490 1 227 779 779
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 555 1 425 2 094 2 770 195 318 227 422 405 189
Kortfristiga skulder 6 731 4 046 4 150 4 624 4 490 5 985 5 054 3 504 3 195 3 441
Skulder och eget kapital 12 355 12 196 12 544 12 445 9 561 11 067 9 821 6 880 5 643 5 579
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 6 226 4 727 4 263
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 0 2 217 1 625 1 459
Utdelning till aktieägare 625 2 500 0 0 625 1 250 1 250 125 125 125
Omsättning 21 460 19 675 21 474 18 665 24 079 26 549 25 323 21 216 16 294 15 121
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 13 13 14 16 17 17 17 15 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 617 1 464 1 612 1 291 1 461 1 514 1 463 1 202 1 054 1 131
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 506 492 493 512 485 526 501 508 435 454
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 622 1 610 2 587 1 517 2 139 2 312 2 434 1 465 500 579
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,48% -9,20% 15,95% -22,67% -9,17% 3,51% 21,66% 29,22% 7,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,90% 7,06% 14,44% 7,71% 17,30% 17,69% 21,91% 17,83% 5,53% 7,31%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,23% 4,52% 8,64% 5,31% 7,08% 7,61% 8,66% 6,00% 1,97% 2,77%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 50,26% 54,92% 53,18% 63,87% 54,55% 52,52% 53,25% 58,30% 55,54% 55,11%
Rörelsekapital/omsättning 5,96% 11,93% 8,17% 3,71% 6,63% 8,16% 11,19% 6,30% 4,03% 6,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,60% 53,70% 47,07% 36,52% 46,74% 40,33% 42,89% 39,00% 33,15% 31,86%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 118,60% 156,10% 141,28% 114,49% 134,52% 135,09% 155,07% 136,73% 119,94% 128,97%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!