Ansökningsnummer 201304277
Ansökningsdatum 2013-06-17
Registreringsnummer 514965
Registreringsdatum 2013-09-27
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2023-09-27
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 5

Preparat för utrotning av svamp och mögel; preparat för utrotning av mögel; utrotningspreparat för hussvamp.

Klass: 11

Avfuktare; industriella avfuktare; industriella luftrenare; luftrenare; luftrenare för användning vid vattendistributionsinstallationer; luftrenare för användning vid vattenförsörjningsinstallationer; luftrenare för husbehov; luftrenare för hushållsändamål; apparater för luftrening; bakteriedödande lampor för luftrening; filter för luftrening; luftreningsanläggningar; luftreningsapparater; luftreningsapparater och -maskiner; luftreningsfilter [delar av luftrengöringsapparater eller -installationer]; luftreningsmaskiner; maskiner för luftrening; anordningar för sanering av vatten; bärbara saneringsapparater; saneringsapparater; apparater för vattenrening; filter för vattenrening; vattenbehandlingsapparater för vattenrening; vattenreningsanläggningar; vattenreningsapparater; vattenreningsfilter; desinficeringsapparater.