Ansökningsnummer 201604495
Ansökningsdatum 2016-06-23
Registreringsnummer 537335
Registreringsdatum 2017-01-27
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2027-01-27
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 9

Ozonapparater; ozonisatorer; ozonisatorer [ej för medicinska ändamål].

Klass: 11

Luftrenare; industriella luftrenare; luftrenare för husbehov; luftrenare för bilar; luftrenare för hushållsändamål; luftrenare för kommersiellt bruk; luftrenare för användning vid vatterförsörjningsinstallationer; luftrenare för användning vid vattenditributionsinstallationer; filter för luftrenare; apparater för luftrening; bakteriedödande lampor för luftrening; luftreningsapparater; luftreningsapparater och -maskiner; luftreningsenheter för hushållsbruk; luftreningsfilter [delar av luftrengöringsapparater eller -installationer]; filter för luftrening; luftreningsmaskiner; maskiner för luftrening; renluftsskåp (luftreningsapparater för -); cykloner [maskiner för luftrening]; cykloner [luftreningsapparater]; separatorer för luftrening; anordningar för sanering av vatten; bärbara saneringsapparater; saneringsapparater; utrustning för sterilisering, desinfektion och sanering.

Klass: 40

Luftrening; uthyrning av luftreningsapparater; uthyrning av vatten- och luftreningsutrustning.