Barn i Balans

Varumärke tillhör RaFem Utbildningar AB

Ansökningsnummer 201602853
Ansökningsdatum 2016-04-19
Registreringsnummer 533343
Registreringsdatum 2016-07-19
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2026-07-19
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 41

Anordnande av webbseminarier; skolor [utbildning]; tillhandahållande av sport- och fritidstjänster; undervisning och utbildning; undervisning/utbildning och handledning/instruktion; videoarkadtjänster; workshopar för kulturändamål; anordnande av gymnastikundervisning; anordnande av handledning/instruktion; anordnande av handledning/instruktion och kurser; anordnande av föreläsningar rörande utbildning; anordnande av föredrag; anordnande av kommersiell utbildning; anordnande av konferenser relaterade till undervisning/utbildning; anordnande av konferenser avseende undervisning/utbildning; anordnande av konferenser för utbildningsändamål; anordnande av konferenser avseende handledning/instruktion; anordnande av kontinuerliga utbildningsseminarier; anordnande av konvent för utbildningsändamål; anordnande av kurser med hjälp av distansinlärningsmetoder; anordnande av kurser på undervisningsinstitut; anordnande av kurser med hjälp av öppna inlärningsmetoder; anordnande av kurser med hjälp av programmerade inlärningsmetoder; anordnande av seminarier rörande undervisning/utbildning; anordnande av seminarier för utbildningsändamål; anordnande av spel rörande utbildning; anordnande av undervisning; anordnande av undervisning/utbildning avseende fitness; anordnande av undervisningsaktiviteter; anordnande av undervisning/utbildning för barn genom lekgrupper; anordnande av utbildningskurser; anordnande av utbildningsseminarier; anordnande av workshopar; anordnande och genomförande av kurser; anordnande och genomförande av lektioner; anordnande och genomförande av utbildningskurser; anordnande och genomförande av workshopar; anordnande och genomförande av workshopar (utbildning); anordnande och genomförande av seminarier; arrangerande av motionskurser; arrangerande av program för undervisningsändamål; arrangerande av tekniska instruktionskurser; arrangerande och genomförande av workshopar (handledning/instruktion); arrangerande och hållande av träningskurser för unga människor; arrangerande och hållande av instruktionskurser för unga människor; arrangerande och hållande av studiecirklar; arrangerande och hållande av seminarier; arrangerande och hållande av instruktion avseende motion; arrangerande och ledning av seminarier; arrangering av utställningar för utbildningsändamål; avancerad fortbildning; balettkurser; balettskolor; balettundervisning; dansinstruktion; dansskolor; coachning [träning]; distansundervisning; distansundervisningstjänster; förskoletjänster (utbildande); förskoleundervisning; förskoleverksamhet; förvaltning av utbildningstjänster; friskvård; fysisk träning; fysisk hälsoutbildning; fysisk konditionsträning; genomförande av instruktions-, utbildnings- och träningskurser för ungdomar och vuxna; genomförande av korrespondenskurser; genomförande av kurser, seminarier och workshopar; genomförande av seminarier; genomförande av utbildningar; genomförande av utbildningsseminarier; genomförande av utbildningsevenemang; genomförande av workshopar; grundskoleundervisning; gymnastikutbildning; hälsoklubbverksamhet; hälsoundervisning; hälsoutbildningstjänster; handledning för vuxna; handledning i fysisk träning; handledning i balett; handledning/instruktion av lärare; handledning och instruktion, nämligen idrottscoaching; handledning och instruktion; högre utbildning; idrotts- och gymnastikutbildningstjänster; information avseende idrottsutbildning; information avseende undervisning/utbildning; information avseende utbildning; information om undervisning/utbildning; information om utbildning; informationstjänster avseende skolor; informationstjänster avseende böcker; informationstjänster relaterade till utbildning; instruktion avseende fysisk form för vuxna och barn; instruktion i gymnastik; instruktion i sport; instruktion i sportaktiviteter; instruktion i kroppsträning och -trimning; instruktion vid fysisk träning; instruktioner i gruppträning; instruktionskurser avseende fysisk fitness; instruktionskurser i samband med sportaktiviteter; instruktionskurser rörande hälsa; instruktionstjänster avseende motion; anordnande av gymnastikuppvisningar; anordnande av idrottsevenemang; anordnande av sportaktiviteter och -tävlingar; anordnande av sportevenemang och tävlingar; anordnande av sportevenemang; anordnande och genomförande av idrottstävlingar; drift av idrottsläger; gymnastik (med lek och idrott); gymklubbtjänster; gymnastikundervisning; gymnastikinstruktion; hälso- och träningsklubbar; hälsoklubbar (hälso- och konditionsträning); idrottsläger; idrottslägertjänster; instruktion, ledning och handledning i sport; instruktionstjänster hur man håller sig i form; instruktionstjänster relaterade till sport; motionsinstruktion; organisation av idrottsaktiviteter; organisation av idrottsevenemang; organisation av sportaktiviteter; organisation av sportevenemang; organiserande av gymnastikuppvisningar; organiserande av idrottstävlingar och -evenemang; organiserande av sportaktiviteter; organiserande av turneringar; organisering av gymnastikevenemang; organisering av idrottsaktiviteter och -tävlingar; organisering av idrottsaktiviteter; personliga tränartjänster; personliga tränartjänster [konditionsträning]; produktion av sportevenemang; sport-, idrotts- och fritidsaktiviteter; sport- och idrottsaktiviteter; sporthandledningstjänster; sportlektioner; sportträning; sportundervisning; tillhandahållande av gymnastik; undervisning i gymnastik; undervisning i sport; undervisning/utbildning avseende fysisk träning; upplåtande av gymnastikanläggningar; upplåtande av instruktioner och utrustning avseende fysisk träning; uthyrning av utrustning för användning vid gymnastikevenemang; bloggrelaterade skrivtjänster; författande av texter; författande av texter [ej reklamtexter]; författande av texter, ej reklamtexter, för sändning via teletexttjänster; författande (text- -) [annat än reklamtexter]; framställande och utgivning av texter, ej reklamtexter; onlinepublikationer i form av elektroniska böcker och tidskrifter; publicering av affischer; publicering av böcker; publicering av dokument; publicering av elektroniska publikationer; publicering av elektroniska tidningar som är åtkomliga via globala datanät; publicering av elektroniska böcker och tidskrifter on-line; publicering av elektroniska tidskrifter; publicering av elektroniska böcker och periodiska publikationer på internet; publicering av evenemangskalendrar; publicering av handböcker; publicering av handledningsböcker; publicering av faktablad; publicering av informationsblad; publicering av instruktionsböcker; publicering av instruktionslitteratur; publicering av kalendrar; publicering av texter för utbildningsändamål; publicering av trycksaker avseende utbildning; publicering av tryckt utbildningsmaterial; publicering av undervisningsmaterial; publicering av undervisningsmaterial för utbildning; publicering av utbildningsmanualer; publicering av utbildningsmaterial; publicering av utbildnings- och undervisningshandböcker; utgivning och publicering av trycksaker; utgivning och publicering av tidskrifter; utgivning och publicering av böcker och tidskrifter; utgivning av utbildningsböcker; utgivning av ljudböcker; utgivning av textböcker; utgivning av häften; utgivning av broschyrer; utgivning av böcker och tidskrifter; utgivning av böcker.