Pineberry

Varumärke tillhör Pineberry AB

Ansökningsnummer 201505900
Ansökningsdatum 2015-09-03
Registreringsnummer 528793
Registreringsdatum 2015-12-21
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2025-12-21
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 35

Annons- och reklamtjänster via databaser; annons- och reklamtjänster för främjande av mäkleri avseende aktier och andra värdepapper; annons- och reklamtjänster för främjande av försäljning av drycker; annons- och reklamtjänster via internet; annons- och reklamtjänster gjorda av radio- och tv-reklambyråer; annonserings- och reklamtjänster via tv, radio, post; annonserings- och reklamtjänster; grafiska reklamtjänster; reklamtjänster; reklamtjänster avseende böcker; reklamtjänster avseende databaser; reklamtjänster avseende hotell; reklamtjänster avseende sjöfart och sjöfartsbranschen; reklamtjänster för arkitekter; reklamtjänster för blomsterhandlare; reklamtjänster för handel; reklamtjänster för kommersiella fastigheter eller bostadsfastigheter; reklamtjänster för promotion av drycker; reklamtjänster i samband med finansiella tjänster; reklamtjänster med hjälp av dubbelplakat; reklamtjänster med hjälp av ballongskyltar; reklamtjänster och säljfrämjande tjänster; reklamtjänster relaterade till affärsverksamhet; reklamtjänster relaterade till tidningar; reklamtjänster rörande farmaceutiska produkter för behandling av diabetes; reklamtjänster rörande offentliga arbeten; reklamtjänster rörande transportbranschen; reklamtjänster via betala-per-klick; reklamtjänster via telefon eller tv-skärmbaserad text; reklamtjänster via televison; skapande av varumärken (reklamtjänster); upplåtande av datoriserade reklamtjänster; utförande av annons- och reklamtjänster.

Klass: 42

It-tjänster; it-tjänster för läkemedels- och hälsovårdsindustrin.