FIXARIT

Varumärke tillhör FixarIT AB

Ansökningsnummer 200906521
Ansökningsdatum 2009-09-02
Registreringsnummer 406718
Registreringsdatum 2009-10-09
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2029-10-09
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 35

Återförsäljartjänster avseende datorer, datormjukvaror och databehandlingsutrustning; återförsäljartjänster avseende magnetiska databärare och inspelningsbara skivor; inmatning, bearbetning, kontroll, lagring och/eller framtagning av uppgifter i databaser; datakörningar i datafiler (för andra).

Klass: 42

Återställande av datainformation; design av hemsidor (dataprogrammering); konvertering av data.