F Gruppen

Varumärke tillhör F Gruppen AB

Ansökningsnummer 200408511
Ansökningsdatum 2004-12-20
Registreringsnummer 391220
Registreringsdatum 2007-09-21
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2017-09-21
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 36

Försäkringsmäkleri; försäkringskonsultationer; information avseende försäkringar; finansiella värderingar (försäkring, bank, fastighet); finansiell förvaltning; finansiella analyser; finansiella konsultationer; finansiell information; datoriserade finanstjänster; finansiella informationstjänster med hjälp av åtkomst till en databas; finansiella mellanhands/mäkleritjänster.