Ansökningsnummer 200904875
Ansökningsdatum 2009-06-23
Registreringsnummer 405825
Registreringsdatum 2009-09-11
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2019-09-11
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 9

Apparater och instrument för vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater och instrument för mätning.

Klass: 39

Distribution av energi.

Klass: 40

Produktion av energi.