ei logistik market support solutions

Varumärke tillhör eilogistik marknadsservice AB

Ansökningsnummer 200700582
Ansökningsdatum 2007-01-23
Registreringsnummer 388189
Registreringsdatum 2007-04-05
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2017-04-05
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 16

Papper; kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; trycksaker; bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; konstnärsmaterial; målarpenslar; skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); trycktyper; klichéer.

Klass: 35

Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster.

Klass: 39

Transport; emballering/paketering och förvaring av gods; anordnande av resor.