pluris

Varumärke tillhör Polago AB

Ansökningsnummer 200608118
Ansökningsdatum 2006-10-26
Registreringsnummer 385633
Registreringsdatum 2006-12-15
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2026-12-15
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 42

Datorprogrammering; utformning av datorprogramvara; uppdatering av datorprogramvara; konsultationer inom området datormaskinvara; uthyrning av datorprogramvara; underhåll av datorprogramvara; datorsystemsanalyser; design av datorsystem; skapande och underhållande av webbplatser för andra; upplåtande av utrymme på webbservrar/webbsajter (webbhotelltjänster); installation av datormjukvara; datakonvertering av datorprogram och data (ej fysisk konvertering); analytiska tjänster avseende datorer; analytiska tjänster avseende datorprogram; anpassning av program och system i form av installationer, konsultationer och supporttjänster; datordesigntjänster; datorkonsulttjänster; datorsystemanalyser; design av hemsidor (dataprogrammering); design/utformning av datormjukvaror/webbplatser/webbsajter; designtjänster relaterad till reproduktion av dokument; förberedelser av datorprogram relaterad till dataprocesser; informationstjänster relaterad till applikationer av datorsystem; konsultationstjänster relaterad till datorsystem; konsulttjänster avseende datormaskinvara; kvalitetskontroll av datormjukvaror; kvalitetskontroll av datorsystem; licensiering av datormjukvaror; licensiering av datorprogram; modifiering av datorprogram; rådgivning relaterad till användning av datorprogram /mjukvaror; rådgivning relaterad till utveckling av databasinformationssystem; rådgivning relaterad till utveckling av datorsystem; rådgivning relaterad till utveckling av datorsystem; rådgivningstjänster relaterad till datormjukvaror; service av datormjukvaror; skapande av datorprogram för dataprocesser; teknisk support avseende datorer (datormjukvara); tekniska utredningar; utformning av hemsidor/webbsidor; uthyrning av datormjukvara/datorprogramvara; uthyrning av datormaskinvara/kringutrustning till datorer; uthyrning av åtkomsttid till datorer; utveckling av applikationslösningar för datorprogram; utveckling av datakoder; utveckling av dataspråk; utveckling av datorbaserade nätverk för företagsledningar; utveckling av datorbaserade nätverk för organisationsledarskap; utveckling av datorsystem; utveckling av elektroniska system för lokalisering av förlorade artiklar; utveckling av elektroniska system för spårning av borttagna artiklar; utveckling av elektroniska system för spårning av förlorade artiklar; design och utveckling av datorhårdvaror och mjukvaror; design och utveckling av mjukvaror.