Mobelli

Varumärke tillhör Mobelli AB

Ansökningsnummer 200703012
Ansökningsdatum 2007-04-02
Registreringsnummer 389667
Registreringsdatum 2007-06-15
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2017-06-15
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 12

Fortskaffningsmedel för transport till lands; fortskaffningsmedel för transport på vatten.