Ansökningsnummer 201408191
Ansökningsdatum 2014-12-11
Registreringsnummer 527165
Registreringsdatum 2015-10-02
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2025-10-02
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 41

Kurser i personlig utveckling; anordnande av personliga utvecklingskurser.