Akloma Bioscience

Varumärke tillhör Akloma BioScience Aktiebolag

Ansökningsnummer 200811467
Ansökningsdatum 2008-12-18
Registreringsnummer 402321
Registreringsdatum 2009-03-13
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2019-03-13
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 5

Farmaceutiska preparat; kemisk-farmaceutiska preparat; farmaceutiska preparat mot solskador; elixir (farmaceutiska preparat); farmaceutiska preparat för hudvård; farmaceutiska preparat för behandling av mjäll; radiofarmaceutiska preparat; plåster; häftplåster; muschplåster; gummerade taftplåster; plåster för medicinska ändamål; häftplåster; dietiska substanser anpassade för medicinskt bruk.

Klass: 42

Forskning och utveckling (för tredje man); upplåtande av vetenskaplig information, rådgivning och konsultation angående koldioxidutsläpp; fysikvetenskapliga forskningstjänster; uthyrning av vetenskapliga instrument; vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; vetenskapliga och teknologiska tjänster; vetenskapliga tjänster.