Datakompisen

Varumärke tillhör Datakompisen i Dorotea AB

Ansökningsnummer 200701141
Ansökningsdatum 2007-02-08
Registreringsnummer 388392
Registreringsdatum 2007-04-13
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2027-04-13
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 9

Tangentbord för datorer; datorminnen; datorer; bärbara datorer; registrerade datorprogram; kringutrustning för datorer; registrerade datormjukvaror.

Klass: 16

Manualer till datormjukvaror.

Klass: 35

Inmatning, bearbetning, kontroll, lagring och /eller framtagning av uppgifter i databaser; sammanställande av statistik; återförsäljartjänster avseende datorer, datormjukvaror och databehandlingsutrustning.

Klass: 37

Installation, underhåll och reparation av datormaskinvara.

Klass: 38

Sändning av film och program via datanät; tele- och datakommunikation via portal för att nå information; datoriserad konsultation av telefonkataloger.

Klass: 41

Personlig introduktionstjänster via datorer (utbildning).

Klass: 42

Konvertering av data och dokument från fysisk till elektronisk media; design av hemsidor (dataprogrammering); rådgivning relaterad till utveckling av databasinformationssystem; konsultationer inom området datormaskinvara; installation av datormjukvara; datorkonsulttjänster.

Klass: 45

Konsultationer i säkerhetsfrågor; licensiering av datormjukvaror (juridiska tjänster).