Svenskt Butikskött AB

Varumärke tillhör Svenskt Butikskött AB

Ansökningsnummer 200910323
Ansökningsdatum 2009-12-23
Registreringsnummer 410741
Registreringsdatum 2010-04-30
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2020-04-30
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 29

Lamm-, kalv-, fläsk- och nötkött till butiker.