Ansökningsnummer 200603321
Ansökningsdatum 2006-04-21
Registreringsnummer 383145
Registreringsdatum 2006-09-08
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2026-09-08
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 24

Vävnader och textila produkter, ej ingående i andra klasser; sängkläder och bordsdukar.