Minifinans Ett billigare lån!

Varumärke tillhör Minifinans AB

Ansökningsnummer 201701916
Ansökningsdatum 2017-03-15
Registreringsnummer 540374
Registreringsdatum 2017-06-20
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2027-06-20
Typ Figurativt

Minifinans Ett billigare lån!

Varor & Tjänster

Klass: 9

Programvara för inkassoverksamhet.

Klass: 36

Banktjänster och finansiella tjänster; bankverksamhet och finansiella tjänster; finansiella informationstjänster för banker via datornät och satellitöverföringar; finansiella och monetära tjänster och bankrörelse; finansiella tjänster avseende utfärdande av bankkort och betalkort; finansiella utbytestjänster relaterade till handel vid terminsaffärer (riskhanteringinstrument inom bank och kredit); factoring; factoring av finansiella åtaganden; factoring av skulder; factoring avseende rabatter; factoringbyråer; factoringförmedlingstjänster; factoringstjänster för fakturor; factoringtjänster; skuldindrivning och factoring; tjänster avseende skuldindrivning och -factoring; datoriserade legala inkassotjänster; indrivning av skulder och inkassobyråer; inkassobyråer; utmätning (inkassotjänster); kreditgivning; sammanslagningar av kreditgivningar; upplåtande av konsumentkrediter; anordnande av finansiering för företag; finansiering av amorteringslån; finansiering av borgen.