Qpick

Varumärke tillhör Qsys Sverige AB

Ansökningsnummer 201600985
Ansökningsdatum 2016-02-11
Registreringsnummer 531910
Registreringsdatum 2016-05-13
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2026-05-13
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 35

Återförsäljartjänster avseende programvara.

Klass: 42

Analytiska tjänster avseende datorprogram; återställande/reparation av skadade datorprogram; datormjukvara (installation av -); datorprogrammering; datorprogrammering åt andra; datorprogrammering avseende tryckning av streckkoder; datorprogrammering för databehandlings- och kommunikationssystem; datorprogrammering för databehandling; datorprogrammering för telekommunikation; datorprogrammering för internet; datorprogrammering och konstruktion av programvara; datorprogrammering och underhåll av datorprogram; datorprogrammeringstjänster avseende kommersiell analys och rapportering; datorprogrammeringsverksamhet; datorprogramvara (underhåll av -); datorprogramvara (uppdatering av -); datorprogramvara (utformning av -); design av databaser; design av hemsidor; design av hemsidor och webbplatser; design av programvara för ljud- och videooperatörer; design av programvara för att spara och hämta multimediedata; design av programvara för användning med skrivare; design av webbportaler; design och konstruktion av hemsidor och webbplatser; design och skapande av hemsidor och internetsidor; design och utveckling av mjukvaror; design och utformning av datorprogramvara; design och uppdatering av hemsidor och webbsidor; design och skapande av hemsidor och webbsidor; design och utveckling av internetsäkerhetsprogram; design och utveckling av programvara för processtyrning; design och utveckling av programvara för logistik, förvaltning av leverantörskedjor och portaler för elektronisk handel; design och utveckling av programvara för databashantering; design och utveckling av programvara för logistik; design och utveckling av datautmatningssystem; design och utveckling av programvara för import och förvaltning av data; design och utveckling av programvara för inventeringshantering; design och utveckling av elektroniska lexikon och databaser för språköversättning; design och utveckling av programvara för läsning, överföring och organisering av data; design och utveckling av programvara för utvärdering och beräkning av data; design och utveckling av mjukvaruarkitektur; design, ritning och uppdragsprogrammering av programvara; design, utveckling och programmering av programvara; webbdesign; design, utveckling, underhåll och uppdatering av programvara; designtjänster rörande datorprogram; felsökning av programvara för andra; felsökning avseende programvaruproblem [tekniskt stöd]; felsökning i programvara; formgivning och uppdatering av programvara; formgivning, underhåll och modernisering av programvara; framställning av elektroniskt lagringsbara sidor för direktanslutna tjänster och internet; framställning av programvara för databehandling; framställning, underhåll, vård och anpassning av programvara; framställning, uppdatering och anpassning av datorprogram; hantering av webbplatser för andras räkning; implementering av datorprogram i nätverk; installation av databasprogramvara; installation av datormjukvara; installation av datorprogram; installation av fast programvara; installation av programvara; installation, inställning och underhåll av programvara; installation och kundanpassning av datorprogram; installation och underhåll av programvara för internetåtkomst; installation och underhåll av datorprogram; installation och underhåll av datorprogramvara; installation och underhåll av databasprogramvara; installation och uppdatering av databehandlingsprogram; installation, reparation och underhåll av datorprogram; installation, underhåll och reparation av programvara för datorsystem; installation, underhåll och uppdatering av databasprogramvara; installation, underhåll, reparation och service av datorprogramvara; installation, uppdatering och underhåll av programvara; installering av programvara för internetåtkomst; installering, underhåll, aktualisering och uppgradering av programvara; integrering av programvara; konfiguration av datorprogramvara; konfiguration av programvara; konfigurering av datorprogramvara; konfigurering av datorsystem och -nät; konfigurering av fast programvara; konfigurering av programvara; konstruktion av programvara; konsultation avseende datorprogrammering; konsultationstjänster avseende datorer och programvara; konsulttjänster avseende datorprogrammering; konsulttjänster avseende webbdesign; konsultverksamhet inom området för utformning av programvara; mjukvaruprogrammering; modifiering av datorprogram; professionell konsultation avseende programvara; professionell konsultation rörande datorprogram; professionell konsultverksamhet avseende datorprogrammering; professionella konsultationstjänster avseende programvara; programmerartjänster; programmering av databehandlingsutrustning; programmering av databehandlingsprogram; programmering av datorprogramvara; programmering av operativsystemsprogramvara för åtkomst och användning av datormoln; programmering av operativsystemsprogramvara för datornätverk och servrar; programmering av programvara; programmering av programvara för databashantering; programmering av programvara för utveckling av webbplatser; programmering av programvara för import och förvaltning av data; programmering av programvara för elektroniska lexikon och databaser för språköversättning; programmering av programvara för utvärdering och beräkning av data; programmering av programvara för internetplattformar; programmering av programvara för läsning, överföring och organisering av data; programmering av programvara för informationsplattformar på internet; programmering av programvara för elektronisk databehandling [adb-programvara]; programmering av skräddarsydda webbsidor; programmering av webbsidor; programmeringstjänster avseende datorprogramvara; programvara (uppdatering av dator- -); programvaruprogrammeringstjänster; programvaruutveckling; projektstudier avseende programvara; provning av datorprogram; provning av programvara; rådgivning avseende användning av programvara; rådgivning avseende användargränssnitt för programvaror (mmi); rådgivning avseende grafikprogramvara; rådgivning avseende program för datoriserade databaser; rådgivning avseende upprättande och design av webbplatser; rådgivning avseende utformning av programvara; rådgivning inom området för produktutveckling och kvalitetsförbättring av programvara; rådgivning med avseende på utformning av programvara; rådgivning om design av hemsidor och webbplatser; rådgivning om design och utveckling av programvara; rådgivnings- och informationstjänster avseende programvara; rådgivnings- och utvecklingstjänster avseende programvara; reparation av datorprogramvara; reparation av programvara; skapande av datorprogram för dataprocesser; skapande av datorprogram för databehandling; skapande av hemsidor för datanätverk; skapande av kontrollprogram för automatiserad mätning, montering, reglering, och relaterad visualisering; skapande av kontrollprogram för elektriska kontroll- och drivmoduler; skapande av mjukvaror; skapande av programvara; skapande av webbplatser på internet; skapande och underhåll av webbsidor för andra; skapande och underhåll av kundanpassade webbsidor; skapande och underhåll av webbplatser för andras räkning; skapande och underhållande av webbplatser; skapande och underhållande av webbplatser för andra; skapande och uppdatering av hemsidor för datornät; skapande och utformning av webbplatser åt andra; skapande, underhåll samt värdskap för webbplatser åt andra; skapande, utformning och underhåll av webbplatser; skrivande av program för databehandling; skrivning och uppdatering av programvara; skrivning och uppdatering av datorprogramvara; specialutformning av programvarupaket; support och underhåll av programvara; teknisk rådgivning om datorprogram; tekniska konsulttjänster avseende datorprogrammering; tekniska tjänster avseende tillämpningar i stora och medelstora datorsystem; tekniskt stöd rörande datorprogramvara; testtjänster avseende användbarhet av webbplatser; tillhandahållande av direktstöd för användare av datorprogram; tillhandahållande av information, rådgivning och konsultation inom området för programvara; tillhandahållande av information inom området för programvaruutveckling; tillhandahållande av information inom området för programvarudesign; tjänster avseende anpassning av programvara; tjänster avseende genomförbarhetsstudier rörande datorprogramvara; tjänster avseende integrering av datorsystem; tjänster avseende underhåll av datorprogramvara; tjänster avseende utformning av programvara för elektronisk databehandling; tjänster avseende utformning av webbplatser på internet; tjänster för databasutveckling; tjänster för utformning av datorprogramvara; tjänster rörande formgivning av webbplatser; tjänster rörande formgivning av webbsidor; underhåll av databaser; underhåll av datorprogram; underhåll av datorprogramvara; underhåll av programvara; underhåll av programvara och internetåtkomst; underhåll av webbplatser; underhåll av webbplatser och webbhotelltjänster online åt andra; underhåll och reparation av programvara; underhåll och uppdatering av datorprogramvara; underhåll och uppdatering av programvara för kommunikationssystem; underhåll och uppgradering av datorprogramvara; underhåll, reparation och uppdatering av datorprogramvara; uppdatering av datorprogramvara; uppdatering av datorprogram; uppdatering av hemsidor åt andra; uppdatering av hemsidor på datanätverk; uppdatering av internetsidor; uppdatering av programvara; uppdatering av programvarudatabaser; uppdatering av programvara avseende datorsäkerhet och förebyggande av datorrisker; uppdatering av programvara för databehandling; uppdatering och anpassning av databehandlingsprogram till behov hos användare; uppdatering och underhåll av datorprogramvara; uppdatering och underhåll av datorprogramvara och -program; uppdatering och uppgradering av datorprogramvara; uppdatering och utveckling av programvara; uppdateringstjänster av datorprogramvara; uppdragsskrivning av datorprogram, programvara och kod för framtagning av webbsidor på internet; uppgradering av datorprogramvara; upplåtande av information avseende datorprogrammering; upplåtande av information avseende datorprogram; upplåtande av on-line support för mjukvaruanvändare; utarbetande av databehandlingsprogram; utarbetande av datorprogram för databehandling; utarbetande av datorprogramvara för databehandling; utarbetande av rapporter rörande datorprogramvara; utformning av datorkoder; utformning av datorprogram; utformning av datorprogramvara åt andra; utformning av datorprogramvara; utformning av hemsidor och webbplatser; utformning av informationssystem; utformning av program för databehandling; utformning av programvara; utformning av webbplatser; utformning av webbsidor; utformning av webbsidor åt andra; utformning och design av webbsidor åt andra; utformning och implementering av webbplatser på nätverk för andras räkning; utformning och underhåll av datorplatser för andra; utformning och implementering av webbplatser för tredje man; utformning och underhåll av webbplatser åt andra; utformning och upprättande av webbplatser; utformning och utveckling av datorprogramvara; utformning och utveckling av datormjukvara; utformning och utveckling av webbsidor på internet; utformning, skapande, värdskap och underhåll av webbplatser för andra; utformning, underhåll och uppdatering av datorprogramvara; utformning, underhåll, uthyrning och uppdatering av datorprogramvara; utformning, utveckling och implementering av programvara; utformning, utveckling och tillämpning av datorprogramvara; utformning, utveckling och tillämpning av programvara; uthyrning av fast programvara; utveckling av applikationslösningar för datorprogram; utveckling av databaser; utveckling av databehandlingsprogram; utveckling av databehandlingsprogram på beställning av andra; utveckling av datakoder; utveckling av dataprogram; utveckling av datorprogram; utveckling av driv- och operativsystemprogramvara; utveckling av mjukvara; utveckling av program för databehandling; utveckling av programvara för andra; utveckling av programvara för ljud- och videooperatörer; utveckling av programvara för logistik, hantering av leverantörskedjor och portaler för internethandel; utveckling av programvarulösningar; utveckling av webbplatser åt andra; utveckling av webbplatser; utveckling, design och uppdatering av hemsidor; utveckling och underhåll av programvara för databaser; utveckling och underhåll av programvara; utveckling och underhåll av webbplatser för andra; utveckling och utarbetande av datorprogram för databehandling; utveckling och utformning av datorprogramvara åt andra; utveckling, uppdatering och underhåll av programvara och databassystem.