Brand Leadership Model

Varumärke tillhör Nordic Brand Academy AB

Ansökningsnummer 201108615
Ansökningsdatum 2011-11-11
Registreringsnummer 504052
Registreringsdatum 2012-03-09
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2022-03-09
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 35

Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster.

Klass: 41

Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet.

Klass: 42

Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; industriella analyser och forskningstjänster; design och utveckling av datahårdvara och mjukvara.