SP DEVICES Signal Processing Devices

Varumärke tillhör Teledyne Signal Processing Devices Sweden AB

Ansökningsnummer 200605052
Ansökningsdatum 2006-06-21
Registreringsnummer 384881
Registreringsdatum 2006-11-17
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2026-11-17
Typ Figurativt

SP DEVICES Signal Processing Devices

Varor & Tjänster

Klass: 9

Radiosändare (telekommunikation); integrerade kretsar; halvledare; chips (integrerade kretsar); databehandlingsapparater; basstationer (telekommunikation); telekommunikationssystem; sändare (telekommunikation); datorminnen; datorer; registrerade datorprogram; radioapparater för fordon och farkoster; radiologiska apparater för industriella ändamål; röntgenproducerande apparater och installationer ej för medicinska ändamål; gränssnitt (för datorer); magnetiska datamedia; magnetiska kodare (för datalagring); mikroprocessorer; övervakningsprogram (datorprogram); optiska datamedia; transistorer (elektronik); datorsystem; kodade faksimilkort; kodade modemkort; kodade nätverkskort; kretskort; lagrade datorprogram; apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; magnetiska databärare; integrerade kretskort (smartcards) (aktivkort); elektroniska kort (innehållande kommersiell information).

Klass: 38

Telekommunikations routing och junction; datorkommunikationsservice; IP-kommunikationstjänster (Internet Protocol); telekommunikation.

Klass: 42

Design och utveckling av kiselkretsar; licensiering av datorprogram.