STUDIO K of SWEDEN

Varumärke tillhör Active Creative Business Stenungsund AB

Ansökningsnummer 200707722
Ansökningsdatum 2007-09-20
Registreringsnummer 395070
Registreringsdatum 2008-04-11
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2018-04-11
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 3

Blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; rengörings-, poler-, skur- och slipmedel; tvål; parfymer, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat; tandpulver, -kräm och -pastor.

Klass: 21

Redskap och behållare för hushållsändamål samt köksgeråd (ej av ädla metaller eller överdragna därmed); kammar och tvättsvampar; borstar (ej målarpenslar); borstmakerimaterial; artiklar för rengöringsändamål; stålull; obearbetat eller delvis bearbetat glas (ej byggnadsglas); varor av glas, porslin och keramik, ej ingående i andra klasser.