Ansökningsnummer 201105140
Ansökningsdatum 2011-06-20
Registreringsnummer 501335
Registreringsdatum 2011-10-28
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2021-10-28
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 7

Maskiner; gräsklippningsmaskiner; träbearbetningsmaskiner; slipmaskiner; grävmaskiner; robotar (maskiner); elektriska hushållsmaskiner; elektriska köksmaskiner; fräsmaskiner; rotskärmaskiner; rovskärmaskiner; klippningsmaskiner; skärmaskiner; kultivatorer (maskiner); bärplockningsmaskiner; maskiner och apparater för rengöring (elektriska); borrmaskiner; sågar (maskiner); elektriska svetsmaskiner.

Klass: 8

Trädgårdsspadar; trädgårdssaxar; trädgårdsredskap (handdrivna); trädgårdsknivar; trädgårdsskäror.

Klass: 31

Jordbruks-, trädgårds- och skogsbruksprodukter; jordbruks-, trädgårds- och skogsbruksprodukter samt spannmål, ej ingående i andra klasser.