Kris Krisforum

Varumärke tillhör Jansäter Kommunikation AB

Ansökningsnummer 201202627
Ansökningsdatum 2012-03-30
Registreringsnummer 507064
Registreringsdatum 2012-09-21
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2022-09-21
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 38

Konsulttjänster avseende kommunikation, ingående i klassen.

Klass: 41

Teknisk instruktion/handledning avseende säkerhet; träningstjänster relaterad till hälsa och säkerhet.

Klass: 45

Rådgivningstjänster i samband med säkerhet; information avseende hälsa och säkerhet (arbetsskydd).