Jansäter Kriskommunikation.nu

Varumärke tillhör Jansäter Kommunikation AB

Ansökningsnummer 201105005
Ansökningsdatum 2011-06-15
Registreringsnummer 501133
Registreringsdatum 2011-10-14
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2021-10-14
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 35

Layout-tjänster för reklamändamål; marknadsföringstjänster; konsultationer avseende företagsledning och -organisation; konsultationer avseende företagsledning; inmatning, bearbetning, kontroll, lagring och/eller framtagning av uppgifter i databaser; kommersiella informationstjänster via åtkomst till databaser; konsulttjänster avseende PR-inriktad bearbetning av internationella massmedia; konsultverksamhet avseende organisationsutveckling; projektledning med inriktning på företagsverksamhet/-organisation; publicering av annons- och reklammaterial on-line; public relations-tjänster; annonsbyråer; reklambyråer; rådgivningstjänster för företagsledning.

Klass: 41

Undervisning/utbildning; publicering/utgivning av datamedia; träningstjänster relaterad till hälsa och säkerhet; instruktionstjänster.

Klass: 42

Design av hemsidor (dataprogrammering); design/utformning av datormjukvara/webbplatser/webbsajter.

Klass: 45

Konsultationer i säkerhetsfrågor; datoriserade säkerhetstjänster för företagsorganisationer; konsultationstjänster relaterade till säkerhet; säkerhetstjänster för att skydda egendom och individer.