Accesia

Varumärke tillhör Accesia AB

Ansökningsnummer 200800549
Ansökningsdatum 2008-01-21
Registreringsnummer 396070
Registreringsdatum 2008-06-05
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2018-06-05
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 10

Kirurgiska, medicinska, odontologiska och veterinära apparater och instrument; konstgjorda lemmar, ögon och tänder; ortopediska artiklar, suturmaterial.

Klass: 41

Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet.

Klass: 44

Medicinska tjänster; veterinära tjänster; hygienisk vård och skönhetsvård för människor och djur; tjänster inom jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsvård.