MusicPartner

Varumärke tillhör Musicpartner Nordic AB

Ansökningsnummer 200702391
Ansökningsdatum 2007-03-15
Registreringsnummer 389021
Registreringsdatum 2007-05-11
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2027-05-11
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 9

Jukeboxar; myntstyrda musikautomater (jukeboxar).

Klass: 35

Radioreklamverksamhet.

Klass: 38

Radiosändning; digitala överföringstjänster och sändningstjänster via internet; åtkomst till MP3 sajter på internet; åtkomst till digital musik på nätet.

Klass: 41

Radiounderhållning; produktion av sportevenemang för film/radio/TV; musikunderhållning.