Ansökningsnummer 201306523
Ansökningsdatum 2013-10-03
Registreringsnummer 516609
Registreringsdatum 2013-12-20
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2023-12-20
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 1

Kemikalier för användning vid framställning av nukleinsyror genom polymerakedje reaktioner [ej medicinska och veterinära]; polymerdispersioner; polymerdispersioner för användning som hjälpmedel inom pappersindustrin; polymerer för användning vid separationsprocesser inom industrin; polymerer för industriellt bruk; polymerlösningar; vattenlösliga polymerer; vattenlösliga polymerer för industriell användning.