I Halmstad

Varumärke tillhör Destination Halmstad AB

Ansökningsnummer 200906780
Ansökningsdatum 2009-09-09
Registreringsnummer 406942
Registreringsdatum 2009-10-16
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2019-10-16
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 35

Reklam; annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster.