Halmstad Arena

Varumärke tillhör Destination Halmstad AB

Ansökningsnummer 200907233
Ansökningsdatum 2009-09-22
Registreringsnummer 407761
Registreringsdatum 2009-11-20
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2019-11-20
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 35

Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster.

Klass: 41

Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet.

Klass: 43

Utskänkning av mat och dryck; kortvarigt boende.