Ansökningsnummer 201106647
Ansökningsdatum 2011-09-02
Registreringsnummer 531240
Registreringsdatum 2016-04-15
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2026-04-15
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 16

Tidningar; tidskrifter; tryckta publikationer; undervisningsmaterial; nämnda varor ej avseende finansiella investeringar eller datorer och datorprogram.

Klass: 41

Publicering av tidskrifter på internet; yrkesrådgivning (utbildning eller träningsråd); undervisning och utbildning; nämnda tjänster ej avseende datorer och datorprogram.