ICW InformationCommunicationWorld

Varumärke tillhör ICW - Consultant AB

Ansökningsnummer 200707077
Ansökningsdatum 2007-09-03
Registreringsnummer 392680
Registreringsdatum 2007-11-23
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2017-11-23
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 41

Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet.

Klass: 42

Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; industriella analyser och forskningstjänster; design och utveckling av datahårdvara och mjukvara.