exclusive living real estate agency

Varumärke tillhör Alladin Mäklare AB

Ansökningsnummer 201507238
Ansökningsdatum 2015-10-23
Registreringsnummer 529392
Registreringsdatum 2016-01-20
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2026-01-20
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 36

Agenturer avseende lägenhetsuthyrning; agenturtjänster för försäljning på kommission avseende fast egendom; anordnade av uthyrning av enbart fastigheter; anordnande av våningsuthyrning; biträda vid förvärv av fastigheter (finansiella tjänster); bostadsförmedlingar [fastigheter]; byråer eller mäkleri för uthyrning av jordegendomar; byråer eller mäkleri för uthyrning av byggnader; byråer för uthyrning av gruppboende; byråer för uthyrning av inkvarteringsmöjligheter [våningar]; datoriserade informationstjänster avseende fastigheter (finansiella); depositionsavtalstjänster avseende fastigheter; disponering avseende finansiering för fastighetsförvärv; egendomsmäkleri; fastighetsaffärer; fastighetsagenturer; fastighetsanskaffningstjänster; fastighetsbyråer för försäljning och uthyrning av byggnader; fastighetsbyråtjänster avseende bostäder; fastighetsförmedling; fastighetsinvesteringar; fastighetsmäklare av kommersiella fastigheter; fastighetsmäklartjänster för uthyrning av byggnader; fastighetsmäklartjänster avseende köp och försäljning av byggnader; fastighetsmäklartjänster för arrendering av mark; fastighetsmäkleri; fastighetsmäkleri för försäljning och uthyrning av företag; fastighetsrådgivning; fastighetsrådgivningstjänster för företag; fastighetsuppgörelser [finansiella tjänster]; fastighetsurval och förvärvande [för annans räkning]; fastställande av hyreskontrakt avseende fastigheter (ekonomisk); finansiell rådgivning om fastighetsinvesteringar; finansmäkleritjänster avseende fastigheter; förmedling av fastigheter för andra; förtroendemannaskap avseende fastigheter; förvärvande av egendomar för uthyrning; förvärvande av fastigheter [för andra]; förvärvande av fastigheter för andras räkning; husmäkleritjänster; investering i fastigheter; investeringsrådgivning avseende bostäder; investeringstjänster avseende fastigheter; investeringstjänster för kommersiell egendom; kapitalinvesteringar i fastigheter; konsultation vid förvärv av fastigheter; konsultationstjänster avseende fastigheter (finansiella); konsultationstjänster avseende fastigheter [egendom]; konsulttjänster avseende fastigheter; mäklartjänster; mäkleri; mäkleritjänster; rådgivning avseende fastighetsinvesteringar; rådgivningstjänster avseende fastighetsegendom; rådgivningstjänster avseende fastighetsvärderingar; rådgivningstjänster avseende investering i fastigheter; stöd vid förvärv av och för ekonomiska intressen i fastigheter; tillhandahållande av information om arrendering av mark; tillhandahållande av information om fastigheter och mark; tillhandahållande av information om fastighetsaffärer via internet; tillhandahållande av information om uthyrning av byggnader; tjänster avseende anskaffande av privat egendom (finansiella tjänster); tjänster avseende jordförvärv [för annans räkning]; tjänster avseende markförvärv; tjänster avseende uthyrning av egendomar (fastigheter); tjänster för fastighetsbelåning; undersökningstjänster avseende fastighetsförvärv; upplåtande av bostäder; upplåtande av information avseende fastighetsmarknaden; upplåtande av information avseende fastigheter; upplåtande av information avseende egendom [fastigheter]; upplåtande av permanenta bostäder; uthyrning av affärscentrum; uthyrning av affärslokaler; uthyrning av bostäder (lägenheter); uthyrning av byggnader; uthyrning av egendomar; uthyrning av fast egendom; uthyrning av kontor; uthyrning av kontor [fastigheter]; uthyrning av kontor och lägenheter; uthyrning av kontorsutrymmen; uthyrning av lägenheter; uthyrning av lägenheter, ateljéer och hyresrum; uthyrning av mark (fast egendom); uthyrning av permanenta bostäder; värdering och förvaltning av fastigheter.