Stockholms Ledarinstitut

Varumärke tillhör Stockholms Ledarinstitut AB

Ansökningsnummer 201200195
Ansökningsdatum 2012-01-10
Registreringsnummer 505820
Registreringsdatum 2012-06-15
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2022-06-15
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 35

Konsulttjänster avseende företagsfusioner; konsulttjänster och rådgivning avseende företagsledning; konsulttjänster avseende marknadsföring; konsulttjänster avseende personaladministration; konsulttjänster avseende fusioner och övertagning av företag; konsulttjänster inom området marknadsföring; konsulttjänster avseende industriledning inklusive kostnads-/avkastningsanalyser; konsulttjänster avseende företagsstrategier; konsulttjänster avseende företagsvärv, ingående i klassen; konsulttjänster avseende företagsorganisation och -ledning; konsulttjänster relaterade till företagsförvärv; konsulttjänster rörande företagsledning; konsulttjänster avseende företagsmarknadsföring; konsulttjänster avseende varumärken, ingående i klassen; konsulttjänster avseende företagsledning.